Västra Götaland

Närodlad regionpolitik i väst

Regionens politiska ledning


Synd att regionfrågan sänktes

– Synd att en utveckling av nya regioner i Sverige tog stopp. Det hade varit en fördel för Västra Götalandsregionen om vi fick fler jämnstora regioner i vårt land. Bildandet av Svealand hade varit oerhört intressant och ett närmare samarbete mellan Västra... läs mer

Kristina Jonäng överlämnade Postutredningen

Idag överlämnade Kristina Jonäng Postutredningen till statsrådet Peter Eriksson. Utredningen innehåller dels förslag som ska öka rättssäkerheten för medborgarna, dels förslag som ska underlätta konkurrens och nya företag inom post, handel och digitala... läs mer

(C) i Värmland och Västra Götaland välkomnar förslag om en ny regionindelning

Indelningskommittén har idag presenterat ett delbetänkande i sitt uppdrag att presentera ett förslag på en ny regionindelning. Centerpartiet i Värmland och Västra Götaland är mycket positiva till att indelningskommittén delar vår syn på att de bästa förutsättningarna... läs mer

Budget för Västra Götalandsregionen presenteras idag

Stark ekonomi Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra... läs mer

Nytt centrum för specialisttandvård i Skaraborg

I dag beslutade ägarutskottet att bygga ett nytt centrum för specialisttandvård i anslutning till Skaraborg Sjukhus Skövde. Investeringen beräknas uppgå till 246 miljoner kronor. – Det är mycket glädjande att vår specialisttandvård i Skaraborg äntligen får... läs mer