Västra Götaland

Närodlad regionpolitik i väst

Glad sommar!

Regionens politiska ledning


(C) i Värmland och Västra Götaland välkomnar förslag om en ny regionindelning

Indelningskommittén har idag presenterat ett delbetänkande i sitt uppdrag att presentera ett förslag på en ny regionindelning. Centerpartiet i Värmland och Västra Götaland är mycket positiva till att indelningskommittén delar vår syn på att de bästa förutsättningarna... läs mer

Budget för Västra Götalandsregionen presenteras idag

Stark ekonomi Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra... läs mer

Nytt centrum för specialisttandvård i Skaraborg

I dag beslutade ägarutskottet att bygga ett nytt centrum för specialisttandvård i anslutning till Skaraborg Sjukhus Skövde. Investeringen beräknas uppgå till 246 miljoner kronor. – Det är mycket glädjande att vår specialisttandvård i Skaraborg äntligen får... läs mer

Sveriges nya storregioner

I dag kom regionutredningens indelningskommitté med en ny karta för Sverige. Indelningskommittén presenterade sitt förslag som ett diskussionsunderlag där sex nya storregioner ersätter dagens länsindelning. – Det är positivt att det äntligen kommer ett förslag... läs mer