Elektrifiering av Västtrafiks färjor borde gå att genomföra. Den bedömningen gör regionrådet Kristina Jonäng (C) samt Västtrafiks styrelseledamot Elving Andersson (C) vid ett besök på Orust på torsdagen.

Vid besöket var även Ulf Eriksson, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden samt Lars- Gunnar Larsson som sitter i Kollektivtrafiknämnden närvarande.
– Besöket på Vindön på Orust idag var ett intressant exempel på hur den marina näringen skapar jobb och utveckling tack vare kompetens och traditioner, säger Lars-Gunnar Larsson.

Ulf Eriksson har varit med och arbetat fram ett särkilt program för marina näringar i Västra Götaland och var initiativtagare till mötet på Vindön.

Båtbyggartraditionen på Orust och i Västsverige i övrigt har haft sina upp och nedgångar. På Vindön finns en mer utvecklad marin verksamhet än vad många känner till. Här smids planer för framtidens elfärjor och här finns verkstäder för att ge service och renovering av större fritidsbåtar vars kunder finns över hela världen.

Vid besöket på Orust träffade de fyra regionpolitikerna även Tomas Ivarsson som brinner för arbetet med att göra ön till en energi- och klimatneutral plats.
– Det har varit svårare än vi trodde, men vi jagar företag och andra aktörer. Och det finns ett jättestort intresse, menar Tomas Ivarsson som har inspirerats av ön Samsö i Danmark där man lyckas med uppgiften.

Det som de fyra regionpolitikerna från Centerpartiet intresserade sig mest för under besöket var hur möjligheterna att elektrifiera Västtrafiks färjor i framtiden ser ut.
– Vi bedömer att det finns goda möjligheter, menar Kristina Jonäng, Ulf Eriksson, Elving Andersson och Lars- Gunnar Larsson.