Centerpartiet i Västra Götalandsregionen gör skillnad!
Idag klubbade regionstyrelsen igenom en ny infrastruktursatsning på 415 miljoner kronor. Vi satsar på att rusta upp järnvägen för att öka kapaciteten och möjliggöra fler och säkrare resor i Västra Götaland.

Södra Bohusbanan – mötesspår i Grohed 100 miljoner kronor. För att öka kapaciteten och för att möjliggöra tätare trafik och fler resemöjligheter. Planering under 2017-2018. Produktion 2019-2020.

Älvsborgsbanan – ombyggnad av Vänersborgs station samt fler blocksignaler. 100 mnkr För ökad kapacitet och tillgänglighet, för ökad säkerhet och för att möjliggöra tätare trafik och fler turer. Planering under 2017-2020. Produktion 2019-2022.

Viskadalsbanan – Plattformsförlängningar sträckan Borås – Horred, växelbyte i Viskafors och spårbyte på en sträcka av 4 km. 85 miljoner kronor. Planering under 2018. Produktion 2020.

Brunnsbo station – ny station. 55 mnkr. (Medel från Västsvenska paketet)

Kinnekullebanan – spårbyte för att återta restider. 45 miljoner kronor. Planering under 2017-2018. Produktion 2018-2020.

Norra Bohusbanan – fortsatt upprustning och spårbyte. 30 miljoner kronor. Planering under 2017-2018. Produktion 2018-2019.

beslut järnvägjärnvägssatsningar