Centerpartiet i Bollebygd

– för en närodlad politik

Närodlat i Bollebygd

Vi är garanten för nya hyresrätter

Trygga barn = trygga föräldrar

Med skola och barnomsorg i toppklass är Bollebygd det naturliga valet för barnfamiljer. I centerpartiets Bollebygd har vi en verksamhet för framtiden, såväl pedagogiskt som miljömässigt. Vi vill utveckla samarbetet mellan skolan och de lokala företagen samt stärka barn och ungdomars medvetenhet och kunskaper om matens resa från jord till bord.

Bo där du vill

Ålder ska inte avgöra var i vår kommun man kan bo, det ska finnas en bostad för alla i hela kommunen. Hyresrätter, bostadsrätter, villor och trygghetsboende. I centerpartiets Bollebygd finns plats för utveckling i alla kommundelar, på så vis strävar vi efter blandad befolkning som ger bärkraft för såväl skolor och företag i hela kommunen.

Det ska vara lätt att vara företagare i Bollebygd

Vi vill ha ett bra samarbete mellan kommun och företag, små som stora. I Centerpartiets Bollebygd välkomnar vi nya företag och vårdar de gamla genom god service och kommunikation. Kommunen ska genomsyras av en inlyssnande attityd och tillgänglighet.

Läs mer om oss:
Kontakt:

 

Bollebygd har vi en verksamhet för framtiden, såväl pedagogiskt som miljömässigt. Vi vill utveckla samarbetet mellan skolan och de lokala företagen samt stärka barn och ungdomars medvetenhet och kunskaper om matens resa från jord till bord.

Centerpartiet i Bollebygd

Senast sagt i Centerpartiet: