Centerpartiet i Borås

– för en närodlad politik

Närodlat i Borås

Vi är garanten för nya hyresrätter

boras grupp

Ett tryggare, företagsammare och grönare Borås!

 

Rätt att välja oavsett ålder!

Du har rätt att välja den förskola och skola som passar ditt barn bäst. Mindre barngrupper och giftfria miljöer är en självklarhet.
Det ska bli lättare att få plats på ett äldreboende om du behöver det. Det finns i din närhet och där finns det sociala aktiviteter och personal dygnet runt.

En väg in för företagare!

Kommunen ska snabbt erbjuda den hjälp som företagarna efterfrågar. Krånglet och administrationen måste minska.
Säkra företagens kompetensförsörjning genom anpassade utbildningar. Lärlingsutbildning är en viktig del, även inom vuxenutbildningen.

Satsa på närodlad miljö!

Den mat som serveras i Borås skolor och äldreboenden skall vara producerad i närheten.
Ta bort trafiken från Kungsgatan genom att bygga en ringled runt Borås. Ett samlat resecentrum och fler sammanhållna cykelbanor behövs för ökad säkerhet.  

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Alva Hjärth, 033-29 11 72, alva.hjarth@centerpartiet.se
Gruppledare, Kerstin Hermansson, 0703-49 21 09, kerstin.hermansson@centerpartiet.se
 

 

Ta bort trafiken från Kungsgatan genom att bygga en ringled runt Borås. Ett samlat resecentrum och fler sammanhållna cykelbanor behövs för ökad säkerhet.  

Centerpartiet i Borås

Senast sagt i Centerpartiet: