Sjöpungar möjliggör fossilfrihet

Innan år 2030 ska Sverige vara fossilfritt. Olja, kol, uran och andra råvaror under jord ska ersättas av råvaror ovan jord, såsom skogsråvara. – Ibland glömmer vi alla de råvaror som finns i eller i anslutning till havet. Alger, sjöpungar eller musslor kan bli...
Budget för Västra Götalandsregionen presenteras idag

Budget för Västra Götalandsregionen presenteras idag

Stark ekonomi Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra...