Gröna näringar en framtidsbransch

Gör en rejäl omstart och visa den positiva och utvecklande möjlighet som finns inom hela området av gröna näringar, landsbygdsföretagande och livsmedel. Västra Götalands län är ett av Sveriges främsta livsmedelslän. Västra Götalandsregionen har i strategin Livsmedel...

Kristina Jonäng ska utreda postservicen

Idag utses Kristina Jonäng, (C) till särskild utredare för att se över postlagstiftningen. Utredningen ska fokusera på nuvarande och framtida behov av postservice i ett digitaliserat samhälle. Bland annat ska utredningen innehålla en samhällsekonomisk analys av...