Sjöpungar möjliggör fossilfrihet

Innan år 2030 ska Sverige vara fossilfritt. Olja, kol, uran och andra råvaror under jord ska ersättas av råvaror ovan jord, såsom skogsråvara. – Ibland glömmer vi alla de råvaror som finns i eller i anslutning till havet. Alger, sjöpungar eller musslor kan bli...

Elektrifiering av Västtrafiks färjor borde gå att genomföra. Den bedömningen gör regionrådet Kristina Jonäng (C) samt Västtrafiks styrelseledamot Elving Andersson (C) vid ett besök på Orust på torsdagen. Vid besöket var även Ulf Eriksson, vice ordförande i...