Kristina Jonäng överlämnade Postutredningen

Kristina Jonäng överlämnade Postutredningen

Idag överlämnade Kristina Jonäng Postutredningen till statsrådet Peter Eriksson. Utredningen innehåller dels förslag som ska öka rättssäkerheten för medborgarna, dels förslag som ska underlätta konkurrens och nya företag inom post, handel och digitala...