Centerpartiet i Essunga

– för en närodlad politik

Närodlat i Essunga

Vi är garanten för nya hyresrätter

essunga grupp

Essunga, den levande kommunen

I Essunga kommun vill Centerpartiet fortsätta vara det borgliga partiet med visioner och framtidstro. Vi vill se en levande kommun, där alla delar av kommunen lever! Vi vill se en kommun som människor vill flytta till och leva i. En kommun där vi har skola och äldreomsorg i världsklass. En kommun där det finns rikt utbud av fritidsaktiviteter oavsett ålder.

För att vi skall kunna ha en levande kommun krävs det att det finns arbeten i kommunen, men även bra möjligheter att pendla till och från arbete på annan ort. Detta kommer ställa stora krav på att förbättra våra vägar och förbättra kollektivtrafiken i vår kommun.

Essunga, en kommun att åldras i

Alla ska kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Det är grundläggande med bra vård och ett gott bemötande oavsett vilken boendeform man väljer att bo i.

I Essunga kommun måste snarast byggas nya trygghetsboenden! Det skall vara självklart att när man blir äldre skall kunna välja ett boende med närhet till service, trygghet, gemenskap och god omvårdnad.

Essunga, en kommun som skall servera bra mat

Mat är en del av livskvalitén och för Centerpartiet är det viktigt att maten som serveras i våra skolor och i äldreomsorgen skall vara god och hålla hög kvalité. För oss är det självklart att maten som levereras till våra äldre skall vara varm och inte levereras kall som i våra grannkommuner.

I Essunga kommun produceras mycket livsmedel och för Centerpartiet så är det självklart råvarorna till kommunens storkök skall vara producerade med högt djurskydd, höga miljökrav och i största möjliga utsträckning lokalproducerade.

Se mer på:
http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Essunga/

Kontakt:
Kretsordförande & gruppledare
Tomas Johansson, 0733-864715, tomas@eklanda6.se

För att vi skall kunna ha en levande kommun krävs det att det finns arbeten i kommunen, men även bra möjligheter att pendla till och från arbete på annan ort.

Centerpartiet i Essunga

Senast sagt i Centerpartiet:

essunga

Tomas Johansson

Nr. 1

essunga2

Maria Malmberg

Nr. 2

essunga3

Pia Fahlgren

Nr. 3