Centerpartiet i Falköping

– för en närodlad politik

Närodlat i Falköping

Vi är garanten för nya hyresrätter

Ingen uranbrytning i våra berg

Ingen prospektering eller brytning av uran ska ske i vår berggrund och vi står upp för det kommunala vetot. Kärnkraften ska fasas ut och ersättas med grön energi.  

Kulturen – nära människan

Vi vill att det finns tillgång till kultur och fritid i hela kommunen. Vi kommer att jobba för att näridrottsplatser byggs i hela kommunen och att föreningsbidragen stärks.  

Cykeln – ett miljövänligt alternativ

Vi vill skapa fler cykelvägar/banor i hela kommunen. En säker cykelväg skapar förutsättningar för cykelpendling för alla åldrar och är bra för miljön och hälsan.  

 

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Carl-Eric Gabrielsson, carl-eric.gabrielsson@r.lrf.se
Ordförande i fullmäktigegruppen, Karola Svensson, 070-662 88 04
 

Vi vill skapa fler cykelvägar/banor i hela kommunen. En säker cykelväg skapar förutsättningar för cykelpendling för alla åldrar och är bra för miljön och hälsan.  

Centerpartiet i Falköping

Senast sagt i Centerpartiet: