Centerpartiet i Färgelanda

– för en närodlad politik

Närodlat i Färgelanda

Vi är garanten för nya hyresrätter

fargelanda grupp

Närodlad politik för hela Färgelanda kommun

Vi vill tillsammans med människor, företag, föreningar utveckla vår kommun.

Modernisera skolorna & satsa på barn och ungdomar

Skolor med närodlad mat och kunskapsfokus som ser elevens behov är grunden. IT-pedagogik och moderna lärmiljöer behöver utvecklas. Alla skolor behövs och skall få utvecklas utifrån sina villkor. Ungdomarna är framtiden. Fler ska trivas och vilja bosätta sig här. Vi vill ge ungdomar bättre inflytande och satsa på mötesplatser och fler aktiviteter i samarbete med föreningsliv och eldsjälar runtom i kommunen.

Utveckla boendemiljöerna & stärk kommunikationerna

Satsa på tilldragande boendemiljöer för gamla och unga. Strandnära i Ellenö är fösta steget. Stärkta kommunikationer behövs, vägar och bussar med smidiga anslutningar mot norr och söder samt en fullföljd bredbandsutbyggnad.

Ta fram visionen för Färgelanda kommun 2030

En strategisk färdplan behövs i kommunen. Framtagen i dialog med invånare, företag och föreningar, som leder till en bred och långsiktig partiöverenskommelse. Så kan vi skapa positiva trender.

Läs mer om oss:

 

Kontakt:
Kretsordförande, Thor-Björn Jakobsson, 073-969 12 80, tb.jakobsson@telia.com
Gruppledare, Tobias Bernhardsson, 073-627 80 63, tobias.bernhardsson@centerpartiet.se

Ta fram visionen för Färgelanda kommun 2030. En strategisk färdplan behövs i kommunen. Framtagen i dialog med invånare, företag och föreningar, som leder till en bred och långsiktig partiöverenskommelse. Så kan vi skapa positiva trender.

Centerpartiet i Färgelanda

Senast sagt i Centerpartiet: