Framtidens elvägar 2017

Schema:
09.00 Anmälan, fika och mingel

10.00 Välkommen till en konferens om elvägar
– Stefan Bengtsson och Harald Lagerstedt, Centerpartiet i Halland

10.05 Fossiloberoende Västra Götaland
– Regionrådet Kristina Jonäng

10.15 Därför behövs elvägar
– Sofia Lundberg, VTI

10.45 Demonstration av elvägar i dag och i morgon
– Anders Berndtsson, Trafikverket

11.00 Elhybridbilar och framtiden
– Torbjörn Holmström, Volvo AB

11.15 Bensträckare

11.30 Elektrobränslen – vilka är dom?
– Maria Grahn, Chalmers.

11.45 Metanol som motorbränsle
– Ulf Freudendahl, ScandiNAOS AB

12.00 Elväg och bränsleceller för en global marknad
– Anders Lundell, Sandvikens kommun

12.15 Klimatmålen och den energiintensiva industrin
– Simon Harvey och Filip Johnsson, Chalmers.

12.30 Samtal om transportsystemen, framtidens elvägar och ett Fossilfritt Sverige
– Svante Axelsson, regeringens utredare för ett Fossilfritt Sverige
– Anders Åkesson, riksdagens trafikutskott

13.00 Lunch och eftersnack

I samband med lunch och eftersnack kommer du att träffa ytterligare företrädare för företag, forskare och samhällsplanerare inom området elvägar. Passa på att stanna kvar och lär dig mer om framtidens transportsystem.

14.30 Avslutning