Centerpartiet i Götene

– för en närodlad politik

Närodlat i Götene

Vi är garanten för nya hyresrätter

gotene grupp

Det ska vara gött att leva i hela Götene hela livet!

 

Förskolor och skolor i toppklass i hela kommunen

Utveckla lärmiljöerna på våra förskolor och skolor för att stimulera till bra och lustfyllt lärande så att alla lämnar skolan med goda resultat. Innebär bla nyrenoverad skola i Hällekis.  

Du ska själv bestämma på äldre dar

Bra äldreboenden i alla våra tätorter, alla ska själva få bestämma över sin vardag. Vem som kommer hem till dig när du behöver hjälp, vem som levererar maten till dig och hur och när du vill ha den levererad.  

Alla har rätt till en giftfri vardag

All mat som serveras i våra kök ska vara tillagad på livsmedel som så långt som möjligt är svensk producerad, gärna ekologisk och närodlad. All verksamhet fri från farliga kemikalier och hormonstörande ämnen.  

 

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Christina Friberg, 0511-514 75, christina.friberg@centerpartiet.se 
Vice ordförande, Susanne Andersson, 0511- 231 56
 

All mat som serveras i våra kök ska vara tillagad på livsmedel som så långt som möjligt är svensk producerad, gärna ekologisk och närodlad. All verksamhet fri från farliga kemikalier och hormonstörande ämnen.  

Centerpartiet i Götene

Senast sagt i Centerpartiet: