Centerpartiet i Gullspång

– för en närodlad politik

Närodlat i Gullspång

Vi är garanten för nya hyresrätter

gullspang grupp

Fler lokala arbetstillfällen och stärka befintliga företag

Den enskild viktigaste frågan för utveckling av kommunen är fler arbetstillfällen. Viktiga faktorer för Centerpartiet för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen är förbättrade kommunikationsmöjligheter. Kommunikation är allt från bredband i hela kommunen och en stärkt Vänersjöfart till en utbyggnad av E20 och förbättrad kollektivtrafik. En stärkt Vänersjöfart avlastar dessutom vägnätet och är bra för miljön.

Närproducerad mat och energi i kommunens verksamheter

Centerpartiet vill anpassa den kommunala upphandlingen i Gullspångs kommun för att underlätta för lokala och för mindre producenter att konkurrera i upphandlingen. Exempel kan vara att dela upp livsmedelsupphandlingen i mindre partier, inte kräva leverans hela året och möjlighet att leverera enbart en produkt. Det är närodlad politik.  

Stärka kommunens seniorer

Äldre är en stor grupp i kommunen och Centerpartiet ser behovet av anpassning och stöd för att möjliggöra för äldre att bo kvar i kommunen i framtiden. Anpassning av boendet kan vara att fler seniorboenden byggs av Gullspångs Bostäder, som då blir en byggmotor i kommunen. Centerpartiet ser även behovet av en äldrestödjare, en person som kan vara behjälplig vid kontakt med myndigheter och annat för att underlätta det som flera ser som självklart.  

 

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt: 
Kretsordförande, Bo Hagström, 070-581 77 31, bo.hagstrom@r.lrf.se
Gruppledare, Roland Karlsson, 070-914 44 80, rkarlsson@telia.com
 

Den enskild viktigaste frågan för utveckling av kommunen är fler arbetstillfällen. Viktiga faktorer för Centerpartiet för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen är förbättrade kommunikationsmöjligheter.

Centerpartiet i Gullspång

Senast sagt i Centerpartiet: