Centerpartiet i Karlsborg

– för en närodlad politik

Närodlat i Karlsborg

Vi är garanten för nya hyresrätter

karlsborg grupp

Centerpartiet för livskraft och hållbar utveckling i hela kommunen

 

Satsning på förskola och skola

Vi kommer att fullfölja skolbyggnationer i Mölltorp och Karlsborg enligt den politiska överenskommelsen ”Skola 2016”.

  • Utbyggnad av förskolan Kvarnbäcken.
  • Utbyggnad av fritidshem i Mölltorpsskolan.
  • Ny-/ombyggnation av Strandskolan och av Carl Johan skolan

Giftfri vardag

Våra förskolor och skolor ska vara giftfria. Vi exponeras varje dag för tusentals ämnen som kan vara farliga för miljön och hälsan. Känsligast är våra barn. Vi vill se till att barnen vistas i en miljö som är fri från gifter i livsmedel, möbler, textilier och leksaker. Vi vill att större andel av den mat som lagas i kommunens kök ska ha ekologiskt producerade eller närproducerade råvaror. Vi vill minska kommunens utsläpp av fossila gaser. Vid upphandling av kommunala fordon ska stor vikt läggas vid klimataspekten.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Vi arbetar för utveckling av Karlsborgs kommun. För detta behövs en bra infrastruktur och en god kollektivtrafik. Då kan man bo i vår kommun och arbeta i närliggande kommuner. Trafikverket kommer att genomföra ytterligare hastighetssänkningar på riksväg 49. En upprustning av Karlsborgsbanan blir då en ännu viktigare utvecklingsfaktor och vi kommer att fortsätta arbeta för att beslut om Karlsborgsbanan tas på relevanta underlag där miljöaspekter och aktuella samhällsekonomiska beräkningar finns.  Allt handlar om att få folk att bosätta sig i vår  kommun, att få kvalificerad arbetskraft till kommunen och att skapa förutsättningar för god utveckling av våra företag. Vi arbetar också för att dagens bussar ska gå längre norrut i tätorten och för utbyggnad av fler Gång- och Cykelvägar. Ett heltäckande fibernät är också viktigt.

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Kjell Sjölund Grimserud, 070-594 49 71, centerpartiet.carlsborg@gmail.com
 

 

Våra förskolor och skolor ska vara giftfria. Vi exponeras varje dag för tusentals ämnen som kan vara farliga för miljön och hälsan. Känsligast är våra barn. Vi vill se till att barnen vistas i en miljö som är fri från gifter i livsmedel, möbler, textilier och leksaker.

Centerpartiet i Karlsborg

Senast sagt i Centerpartiet: