Centerpartiet i Kungälv

– för en närodlad politik

Närodlat i Kungälv

Vi är garanten för nya hyresrätter

Vi ser hela Kungälv

Bostäder

Alla sorters bostäder behövs. Småskaligt på landsbygden, större i småorterna och intensivare i staden. Ungdomsbostäder på tillfälliga luckor i staden. Trygga boenden till äldre utan myndighetsbeslut, och fasta vårdare inom hemtjänsten.

Respekt för läraren

Pedagogisk utveckling i fokus. Politiken lämnar över klassrummet till den verkliga experten, läraren. Målet är att alla elever ska få rätt stimulans, som får dem att tänja sina gränser, utvecklas och känna att de lyckas. Skolmaten giftfri, närodlad – ekologisk.

Klokt och hållbart

Kommunen måste kunna växla mellan att vara en myndighet när det behövs, och att annars ge service. Vi vill att Kungälv utvecklas till ”Norra kronan i Göteborg”, en plats där vi skapar många jobb. Snabb kollektivtrafik är nyckeln till hållbart resande.  

Läs mer om oss:
http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Kungalv/  

Kontakt:
Kretsordförande/gruppledare: Ove Wiktorsson, 070-822 83 46, ove.wiktorsson@kungalv.se
Valledare: Patrik Renström, 070-635 93 66, patrik.renstrom@skottanett.se

Kommunen måste kunna växla mellan att vara en myndighet när det behövs, och att annars ge service. Vi vill att Kungälv utvecklas till ”Norra kronan i Göteborg”, en plats där vi skapar många jobb. Snabb kollektivtrafik är nyckeln till hållbart resande.  

Centerpartiet i Kungälv

Senast sagt i Centerpartiet: