1040172_10152252762179341_1554718616_oBehåll skattebefrielsen för solel så att vi slipper betala skatt för den solel vi själva konsumerar inom sjukvården och övriga egna verksamheter. Det säger regionstyrelsen i ett yttrande på tisdagen.

Bakgrunden är en promemoria om punktskattefrågor som föreslår att grundbeloppet av skattebefrielsen på solel ska tas bort. Förslaget innebär att exempelvis Västra Götalandsregionen endast ska kunna installera 144 Kw solel utan att bli skattepliktig.

– Redan idag konsumerar Västra Götalandsregionen solel långt utöver dessa 144 Kw och vi har beslutat att installera solel motsvarande 3500 Kw till år 2030, säger Regionrådet och miljönämndens ordförande Kristina Jonäng, (C) i en kommentar.

Om skattebefrielsen tas bort får Västra Götalandsregionen en ökad skatt på ca tio miljoner kronor fram till år 2030 och därefter en skatt på solel på ca en miljon kronor årligen.

Om skatten på solel ska vara kvar bör den i så fall tas ut på varje anläggning eller varje fastighet som har en installerad effekt utöver en viss nivå. Då skulle stora offentliga aktörer som kommuner, landsting och regioner kunna ha flera anläggningar på flera sjukhustak eller skolor utan att drabbas lika hårt av skatten.