Centerpartiet i Lilla Edet

– för en närodlad politik

Närodlat i Lilla Edet

Vi är garanten för nya hyresrätter

Det ska finnas en bra och attraktiv småskola i varje kommundel

Förskoleklass till årskurs tre ska erbjudas nära där man bor.

Det ska finnas bra gång- och cykelvägar i hela kommunen

Goda möjligheter att enkelt och säkert kunna gå eller cykla gagnar både hälsa och miljö.

Vår kommun kan bättre

Lilla Edet förtjänar ett levande centrum och Lödöse ska fortsätta utvecklas.

 

Läs mer om oss: 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Carina Andersson, 070-237 70 40, carina141.ca@gmail.com
Gruppledare, Julia Färjhage, 070-979 54 24, julia.farjhage@centerpartiet.se
 

Vår kommun kan bättre. Lilla Edet förtjänar ett levande centrum och Lödöse ska fortsätta utvecklas.

  Centerpartiet i Lilla Edet

Senast sagt i Centerpartiet: