Centerpartiet i Mariestad

– för en närodlad politik

Närodlat i Mariestad

Vi är garanten för nya hyresrätter

mariestad grupp

Närodlad politik – där vi vill vara din vardagsröst!

 

Barnomsorg & skola i hela kommunen!

Med närhet till barnomsorg och skola får familjen valfrihet och barnen bra och trygga förutsättningar i sin uppväxt. Varje skolenhet kan vara ett viktigt nav för lokal närhet och utveckling.

Rusta & elektrifiera Kinnekullebanan!

Vår kommun behöver viktiga kommunikationer för att leva. En moderniserad Kinnekullebana ger förutsättningar för boende, studie- och arbetspendling, näringsliv, turism, kultur och miljö.

Rätt till särskilt boende vid fyllda 85!

Du ska kunna välja vem som ska utföra din hemtjänst och vid fyllda 85 ska du kunna få särskilt boende utan biståndsbedömning. Habiliteringsersättningen ska finnas kvar och stärkas.

Läs mer om oss:
 
Kontakt:
Gruppledare, Rune Skogsberg, rune.skogsberg@mariestad.se
 

 

Vår kommun behöver viktiga kommunikationer för att leva. En moderniserad Kinnekullebana ger förutsättningar för boende, studie- och arbetspendling, näringsliv, turism, kultur och miljö.

Centerpartiet i Mariestad

Senast sagt i Centerpartiet: