Centerpartiet i Mark

– för en närodlad politik

Närodlat i Mark

Vi är garanten för nya hyresrätter

mark grupp

Centerpartiet ska även kommande mandatperiod vara med och utveckla vår kommun till att bli ännu bättre. Med närodlad politik får vi lösningar som passar oss i Mark. All verksamhet kan utvecklas men här vill vi särskilt lyfta fram följande områden.

Upphandla färdtjänsten lokalt!

De brukare som har rätt till färdtjänst skall bestämma när och med vem resan sker. För oss i Centerpartiet är det av stor vikt att våra brukare känner sig trygga, att möter personal som har lokal kännedom om hela kommunen samt att chaufförerna hittar ute i på våra orter.

 

Investera i skolorna i Kinna och Skene!

Skollokalerna i Kinna och Skene har stora brister och tillfälliga lokaler används för att klara lokalbehoven. För oss i Centerpartiet är detta inte en långsiktigt lösning. Vi vill i budgeten för 2015 och 2016 avsätta medel så att skolorna i Kinna och Skene byggs om till kreativa och lärande miljöer.

 

Attraktiva områden för byggnation i hela kommunen samt fiber!

Mark ska vara en attraktiv kommun med Kinna som kommersiellt centrum och med levande orter och landsbygd. Familjer som vill lämna storstaden ska se Marks många orter och landsbygd som det bästa alternativet. Vi vill att det ska finnas möjligheter att bygga nya bostäder både i tätort och på landsbygden. För att Mark ska vara riktigt attraktivt så krävs det att fiberutbyggnaden fortsätter i hög takt.

 

Läs mer om oss:

 

Kontakt:
Kretsordförande, Pontus Johansson, 0702-47 24 72, pontus.johansson@lkverkstad.se
Gruppledare, Leif Sternfeldt, 0768-04 37 71, sternfeldt.leif@telia.com
 

Skollokalerna i Kinna och Skene har stora brister och tillfälliga lokaler används för att klara lokalbehoven. För oss i Centerpartiet är detta inte en långsiktigt lösning. Vi vill i budgeten för 2015 och 2016 avsätta medel så att skolorna i Kinna och Skene byggs om till kreativa och lärande miljöer.

Centerpartiet i Mark

Senast sagt i Centerpartiet: