Centerpartiet i Mellerud

– för en närodlad politik
mellerud grupp

En bra kommun att bo och leva i

Med härliga boendemiljöer, snabba kommunikationer, bra service och skola vill vi fortsätta att utveckla Mellerud som en kommun där det är gott att leva och bo.

Närodlad politik

Miljöanpassning och god hushållning är det som vi prioriterar. När kommunen handlar upp mat skall den givetvis vara producerad enligt svenska regler som skyddar djur och natur. Får vi dessutom möjlighet att handla närodlat kommer vi att göra det.

Vård och skola

Vi vill fortsätta att investera i bra vård och skola. Precis som vi nu gör på Karolinerskolan och sedan i nytt äldreboende. Både vård och skola skall möta och svara upp mot de behov som individen har på ett effektivt sätt.

Läs mer om oss på: www3.centerpartiet.se/Lokal/Mellerud/

Kretsordförande
Gunnar Karlsson
070-315 92 20
oden@live.se alt. gunnar.karlsson@centerpartiet.se

Vice kretsordförande
Jeanette Krafft
072-713 13 56
jeanette@hopi.se

 

Senast sagt i Centerpartiet: