Centerpartiet i Mölndal

– för en närodlad politik

Närodlat i Mölndal

Vi är garanten för nya hyresrätter

molndal grupp

Jobb och bostäder

Centerpartiet vill ha mer resurser till planeringen. För ett ökat byggande av bostäder och fler företag som skapar jobb till de unga.

Mer närodlade livsmedel

Centerpartiet vill ha delad upphandling på livsmedel för att säkerställa en god och sund mat till alla barn och gamla. Den skall även vara ”närtillagad”.

Giftfri vardag

Centerpartiet vill att alla barn och ungdomar skall ha en giftfri vardag. Bort med alla giftiga ämnen i leksaker och mat.

Läs mer på:
http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Molndal/

Kontakt: 
Kretsordförande, Ingemar Johansson, ingemar.johansson@molndal.se

Centerpartiet vill ha delad upphandling på livsmedel för att säkerställa en god och sund mat till alla barn och gamla. Den skall även vara ”närtillagad”.

Centerpartiet i Mölndal

Senast sagt i Centerpartiet: