Centerpartiet i Munkedal

– för en närodlad politik

Närodlat i Munkedal

Vi är garanten för nya hyresrätter

Vi ser hela kommunen

 

Barn och unga

Vi vill ha hög kvalitet i våra förskolor och skolor, där tidiga och tydliga insatser till barn och unga i behov av särskilt stöd är en självklarhet. Tillsammans med kommunens unga vill vi skapa mötesplatser och aktiviteter. Föreningslotsar som kan vara ett stöd till föreningarna och allaktivitetshus är bra sätt att utvecklas tillsammans.

Trygg omsorg med livskvalitet

Vi vill ha anpassade äldreboenden i alla kommundelar och ser ett äldrecenter med lokaler för t.ex. rehabilitering och anhörigstöd som en utveckling av äldreomsorgen. Vi strävar efter ett tryggt samhälle med tydlig närvaro av polis och tidiga och förebyggand insatser mot missbruk och kriminalitet.

Företagsamhet och miljö

Vi ska arbeta aktivt för en giftfri vardag i våra verksamheter. Vi vill ta vara på de gröna näringarna för en hållbar utveckling på landsbygden bl.a. genom att göra upphandlingar av livsmedel som följer svensk djur- och miljölagstiftning och arbeta för mer förnybar energi. Vi vill också pröva möjligheten att ta över och driva ett kommunalt kök, från inköp till servering. Vi vill se en satsning på förbättrad service och kontakt gentemot nya och befintliga företagare.

Läs mer om oss på: http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Munkedal/

 

 

Vi ska arbeta aktivt för en giftfri vardag i våra verksamheter. Vi vill ta vara på de gröna näringarna för en hållbar utveckling på landsbygden bl.a. genom att arbeta för mer förnybar energi.

 

Centerpartiet i Munkedal

Senast sagt i Centerpartiet:

 

christer
Christer Nilsson, första kandidat kommunlista

Kontakt:
Kretsordförande
Christer Nilsson, flovene@telia.com
070-658 30 31

lars-goran
Lars-Göran Sunesson, andra kandidat kommunlista
helena
Helena Hansson, tredje kandidat kommunlista
goran
Göran Nyberg, fjärde kandidat kommunlista