Centerpartiet på Orust

– för en närodlad politik

Närodlat på Orust

Vi är garanten för nya hyresrätter

Fler Orustbor

Snabbare bygglovshantering och nya hyreslägenheter måste fram så att fler kan bo på Orust. Skapa möjligheter till att bygga och bo där du önskar.

Närodlad och giftfri mat

Alla kommunala kök ska servera god näringsriktig mat av hög kvalité baserad på närproducerade råvaror och köttet ska vara fritt från antibiotika.

En trygg och värdig vård och omsorg

En väl utbyggd hemtjänst, hemsjukvård och boenden av god kvalitet. Vi vill att de äldre skall kunna vara med och påverka utformningen av sin omsorg.

Läs mer på:
http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Orust/

Kontakt:
Kretsordförande, Lars Larsson, 0708-858885, lars1larsson@hotmail.com

 

Alla kommunala kök ska servera god näringsriktig mat av hög kvalité baserad på närproducerade råvaror och köttet ska vara fritt från antibiotika.

Centerpartiet på Orust

Senast sagt i Centerpartiet: