RS-gruppens kansli

Regionstyrelsegruppens kansli:

via mejl: vastragotaland@centerpartiet.se Besöksadress: Residenset, Torget, Vänersborg

Maria Andersson, politisk sekreterare

med ansvarsområde: ekonomi- och budgetfrågor, investeringar, ägarfrågor, kollektivtrafik och RF-gruppen.

mejl: maria.cecilia.andersson@vgregion.se, telefon 0705-21 98 88

Emmyly Bönfors, politisk sekreterare

med ansvarsområde regional utveckling, infrastruktur och regionrådet arrangemang

mejl: emmyly.bonfors@vgregion.se, telefon 070-08 52 695

Max Törnqvist, politisk sekreterare

med ansvarsområde: Hälso- och sjukvård, personal och Press-kontakter

mejl: max.tornqvist@vgregion.se,  070-08 52 699

Gruppledare

Kristina Jonäng, regionråd och ledamot av Regionstyrelsen

via mejl: kristina.jonang@vgregion.se telefon: 070-867 16 21

Cecilia Andersson, ersättare regionstyrelsen, hälso-och sjukvårdsutskottet, personalutskottet

via mejl: cecilia.y.andersson@vgregion.se telefon: 0708-62 11 46