– Äntligen är beslutet fattat om satsningen på psykiatrins kvarter. Det öppnar upp för möjligheter att utvecklacecilia-andersson psykiatrin och påverkar arbetsmiljön för både patienter och personal, säger Cecilia Andersson (C), ersättare i Regionstyrelsen och ledamot av Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av beslutet att bygga psykiatrins kvarter i Borås. Totalt handlar det om en investering om ca 840 miljoner kronor, den största satsningen på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år vid Södra Älvsborgs sjukhus.