Innan år 2030 ska Sverige vara fossilfritt. Olja, kol, uran och andra råvaror under jord ska ersättas av råvaror ovan jord, såsom skogsråvara.

– Ibland glömmer vi alla de råvaror som finns i eller i anslutning till havet. Alger, sjöpungar eller musslor kan bli en väsentlig del av den biologiska produktion som ska möjliggöra fossilfrihet, säger Kristina Jonäng, (C) som är ordförande i regionens miljönämnd.

Företrädare för marina näringar samt företagare från bland annat kemiindustrin träffades på onsdagen på Chalmerska huset för att hitta sätt att påskynda satsningar för utveckling av marina råvaror.

– Det gäller ju att dom som vill utveckla alger som råvara kan hitta en kund och inse att det finns en efterfrågan. Det finns också en viss oförståelse hos myndigheter som hittills har inställningen att produktion av alger ska omgärdas av tillstånd som om alger vore ett miljöproblem. I själva verket är alger en klimatsmart råvara som skulle slippa vissa hinder i lagstiftningen, menar Kristina Jonäng (C) som inledde seminariet på Chalmerska huset.