Centerpartiet i Skara

– för en närodlad politik

Närodlat i Skara

Vi är garanten för nya hyresrätter

skara grupp

Vi vill att alla ska ha ett gott liv i Skara, både i staden och på landsbygden. Ett hållbart samhälle där vi värnar om miljö och klimat, om jobb och företag och att hela Skara ska leva och utvecklas. Vi tycker det är viktigt med decentralisering, trygghet, tilltro till människan och varsamhet om naturen. Det är närodlad politik.

 

Vi vill mer!

 

Hela Skara ska leva!

Vi vill fortsätta utveckla Skara, även utanför rondellerna, med skola, äldreomsorg och en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Vi behöver bygga flerbostadshus, gärna på höjden, både i Skara och Varnhem.

Bättre förutsättningar för jobbskapande!

Utbildning ska ge jobb! Öka samarbetet mellan företagen och skolan. Vi vill ha ett bra företagsklimat i Skara! Den gröna näringen är en förutsättning för omställning till ett klimatsmart samhälle, som också ger nya jobb. SLU är ett viktigt nav för den gröna forskningen.

Miljö, klimat och hälsa…

Det ska vara enkelt att vara miljövänlig. Självklart ska kommunens verksamhet vara klimatsmart, giftfri och oberoende av fossil energi. Maten i skolan och äldreomsorgen ska vara närproducerad och följa svensk lag. Höj stödet till föreningslivet.

 
Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Lisbeth Karlsson, 0709-39 10 28, lisbeth.karlsson@skara.se
Gruppledare, Gunilla Druve Jansson, 0707-99 51 83, gunilla.druve.jansson@centerpartiet.se
 

 

Utbildning ska ge jobb! Öka samarbetet mellan företagen och skolan. Vi vill ha ett bra företagsklimat i Skara! Den gröna näringen är en förutsättning för omställning till ett klimatsmart samhälle, som också ger nya jobb. SLU är ett viktigt nav för den gröna forskningen.

Centerpartiet i Skara

Senast sagt i Centerpartiet: