Centerpartiet i Sotenäs

– för en närodlad politik

Närodlat i Sotenäs

Vi är garanten för nya hyresrätter

sotenas grupp

Bygga bostäder för kommunens invånare

Centerpartiet vill stoppa dyra spekulationsprojekt och se mer satsningar på mindre kostnadskrävande bostäder samt minska mark och etableringskostnader genom att bygga hyresrätter i fler våningsplan.

Ta fram ett åtgärdspaket för inflyttning till kommunen

Det behövs ett trovärdigt krafttag för att locka fler att flytta till kommunen. Bra skola, lättillgängliga daghemplatser, fler hyresrätter med rimliga hyror, gratis båtplats de två första åren samt en länk från kommunens hemsida till lediga jobb i kommunen är några verktyg som vi tror på.

Maten vi äter skall vara förädlad enligt Svensk djurskyddslag

Vi skall veta vad maten vi köper och äter innehåller. Förskolor och skolor skall vara giftfria och alla barn skall kunna tugga tryggt på sin leksak utan att drabbas av hormonstörande gifter.

 

Läs mer på:
http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Sotenas/

 
Kontakt:
Kretsordförande, Stig-Arne Helmersson, 070-399 56 21
Gruppledare, Olof Börjesson, 070-570 23 59, olof.borjesson@centerpartiet.se
 
 

 

Det behövs ett trovärdigt krafttag för att locka fler att flytta till kommunen. Bra skola, lättillgängliga daghemplatser, fler hyresrätter med rimliga hyror, gratis båtplats de två första åren samt en länk från kommunens hemsida till lediga jobb i kommunen är några verktyg som vi tror på.

Centerpartiet i Sotenäs

Senast sagt i Centerpartiet: