Centerpartiet i Stenungsund

– för en närodlad politik

Närodlat i Stenungsund

Vi är garanten för nya hyresrätter

stenungsund grupp

Hela Stenungsund ska leva!

Vi vill att nyetablering av livsmedelshandel utanför centralorten stöttas så att vi får bättre service på landsbygden.

En giftfri vardag

Vi vill se en ökad användning av giftfria, närproducerade produkter och livsmedel i den offentliga verksamheten genom bättre och tydligare upphandlingar.

Bredband i hela kommunen

Vi villa att en bredbandsplan tas fram och att kommunen ska hjälpa till att starta och driva bredbandsföreningar.

 
Läs mer om oss:
 
Kontakt:
Kretsordförande, Thomas Danielsson, 070-560 13 20, thomas.danielsson@stenungsund.se
 

Vi vill att nyetablering av livsmedelshandel utanför centralorten stöttas så att vi får bättre service på landsbygden.  

Centerpartiet i Stenungsund

Senast sagt i Centerpartiet: