Ta människors oro på allvar!

Vid Regionfullmäktiges sammanträde diskuterades inställelsetiden för ambulansen i regionen. Debatten var föranledd av bl.a. en interpellation från Gunilla Druve Jansson. Statistiken visar stora skillnader i regionen. Regionfullmäktige har fastställt ett mål om att...

(C) lägger 130 miljoner mer på akutsjukvård

Alla människor ska känna trygghet i att snabbt kunna få vård – det är ett prioriterat mål för Centerpartiets budget. Därför satsar Centerpartiet 130 miljoner mer än i ledningens budget., det sade Gunilla Druve Jansson i budgetdebatten i regionfullmäktige. Den som...