Krav om E20 till motorvägsstandard

Krav om E20 till motorvägsstandard

Regionstyrelsen har idag lagt förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att ”E20 ska byggas ut till motorvägsstandard” . Centerpartiets och hela Alliansen anser att det bör framgå av...
Nu kan vi förhandla om fjärde filen på E20.

Nu kan vi förhandla om fjärde filen på E20.

– Ett mycket bra utgångsläge för förhandling om E20. Tre sträckor pekas ut i Vårgårda, Vara, Mariestad och Götene och nu kan vi börja förhandla med regeringen om den fjärde filen, säger Kristina Jonäng i en kommentar till Trafikverkets förslag till nationell...

Alliansen räddar (S)

Idag skriver Kristina Jonäng och övriga Alliansledare i GP om E20. Artikeln är ett svar på miljöpartiets artikel. De skriver bland annat: Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) har fått betala dyrt för sitt samarbete med Birgitta Losman och Miljöpartiet....

Ja till E20 som fyrfältsväg!

Åter igen har en majoritet i regionfullmäktige beslutat att jobba för att E20 ska vara fyrfältsväg. Den politiska ledningen tvingas nu att lägga om kurs, eftersom det är regionfullmäktige som är det högsta beslutande organet i Västra Götaland. Det måste svida ganska...