Du är svaret skyldig, Gert-Inge!

– Det är glädjande att kollektivtrafikresandet ökar. Med dagens system blir varje ny resenär en ökad kostnad. Och här har (s), (v) och (mp)- ledningen förvärrat läget, det sade Kristina Jonäng i en interpellationsdebatt med Gert-Inge Andersson (S) om...