Ge besked om länsjärnvägarna

Ge besked om länsjärnvägarna

Kristina Jonäng har ställt en interpellation till den politiska ledningen om prioriteringar av utbyggnad av länsjärnvägarna – för att inte försena och försvåra investeringarna. Angående hur vi effektivast bidrar till att trafiksektorn minskar klimatutsläppen. Vi...