Sikta på åttamiljonersstaden

>Vi som bor i Västra Götaland ska bättre ta tillvara att vi har två huvudstäder, Köpenhamn och Oslo, på nära håll. Med dessa båda storstäder blir vi sammantaget en region med åtta miljoner invånare, som knyts närmare varandra genom modern kollektivtrafik. Fler...