Stora miljösatsningar i Västra Götaland

Stora miljösatsningar i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade idag, under Kristina Jonängs (C) ledning, om en rad satsningar inom miljöområdet. Det är resultatet av den GrönBlå majoritetens miljösatsningar. Västra Götalandsregionen ökar sitt anslag från drygt 70 miljoner kronor till...