Ge sjöfarten vettiga förutsättningar

Ge sjöfarten vettiga förutsättningar

– Ska vi minska utsläppen från trafiken behövs sjöfarten. Att transportera gods på havet är det mest effektiva sättet, eftersom det får plats så stora volymer på varje fartyg. Ska sjöfarten kunna spela en större roll för ett mer klimatsmart transportsystem måste...