Upp till bevis!

Idag har SÄS beslutat om vårdöverenskommelsen för 2012 och internbudget/verksamhetsplan för sjukhusen inför 2012. – Idag skulle (S) upp till bevis om sina vallöften, säger Ann-Christine Simonsson , vice ordförande i SÄS styrelse och gruppledare för Alliansen....

Bättre vård för missbrukare

Idag yttrade sig Hälso- och sjukvårdsutskottet i ett remissvar över Missbruksutredningen. – Förslagen om förändringar i beroendevården i Sverige är välkomna, säger Cecilia Andersson. Utredningen lägger förslag och har en grundläggande ambition om en mer...