Ta människors oro på allvar!

Vid Regionfullmäktiges sammanträde diskuterades inställelsetiden för ambulansen i regionen. Debatten var föranledd av bl.a. en interpellation från Gunilla Druve Jansson. Statistiken visar stora skillnader i regionen. Regionfullmäktige har fastställt ett mål om att...

Ja till E20 som fyrfältsväg!

Åter igen har en majoritet i regionfullmäktige beslutat att jobba för att E20 ska vara fyrfältsväg. Den politiska ledningen tvingas nu att lägga om kurs, eftersom det är regionfullmäktige som är det högsta beslutande organet i Västra Götaland. Det måste svida ganska...

Vårdcentralerna bör ha mer öppet

Västra Götalandsregionen införde vårdval inom primärvården för några år sedan och sedan dess har det blivit långt fler vårdcentraler och öppettiderna har ökat avsevärt. Det ser inte likadant ut i regionen. I Göteborg finns jourverksamhet 24 timmar om dygnet 7 dagar i...