Vårdcentralerna bör ha mer öppet

Västra Götalandsregionen införde vårdval inom primärvården för några år sedan och sedan dess har det blivit långt fler vårdcentraler och öppettiderna har ökat avsevärt. Det ser inte likadant ut i regionen. I Göteborg finns jourverksamhet 24 timmar om dygnet 7 dagar i...

Tillgänglighet, delaktighet eller valfrihet för patienten

– Att vara patient har länge varit en utmaning särskilt i Göteborg! Det var ofta timmar vid telefon med många uppringningar för att komma fram överhuvudtaget och några tider i närtid var sällan lediga. Förtvivlade människor sökte till akuten. – Ett...