Centerpartiet på Tjörn

– för en närodlad politik

Närodlat på Tjörn

Vi är garanten för nya hyresrätter

Från vänster stående: Elin Holgersson, Henry Hermansson, Jonas Lindqvist, Rolf Sillfors, Mats Kristensson, Inga Olsson, Emelie Holgersson. Från vänster sittande: Bengt Andersson, Håkan Berntsson, George Strömbom, Frank Holvik

Valfrågor Centerpartiet Tjörn

Tjörn behöver bli en mer öppen kommun med bättre kommunikation internt såväl som externt. Individer och näringsliv mår bättre av öppenhet och samarbete och bra kommunikation är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hög tillväxt men också för en levande och välmående landsbygd.

Skapandet av en möjligheternas ö kräver bättre förutsättningar för de företag som verkar här men det kräver också en större variation i byggandet av nya bostäder. För att skapa ett Tjörn för alla krävs mer hyresrätter och bättre alternativ för de unga som vill bygga sin framtid just här. Ett ungdomens hus tror vi kan bidra till en mer aktiv fritid för Tjörns unga.

Ekonomin ligger till grund för de prioriteringar som görs och de förutsättningar som finns. Centerpartiet på Tjörn vill se en vård och omsorg som tar hänsyn till individers olika behov och en skola där varje individ kan utvecklas. Tjörn behöver en levande landsbygd med ett aktivt fritidsliv, en närodlad politik där alla individers behov tillgodoses.

Kontakt:

George Strömbom, kretsordförande, georgestrombom@hotmail.com, 0705-67 24 49
Emelie Holgersson, vice kretsordförande, emelie.holgersson@centerpartiet.se

För att skapa ett Tjörn för alla krävs mer hyresrätter och bättre alternativ för de unga som vill bygga sin framtid just här. Ett ungdomens hus tror vi kan bidra till en mer aktiv fritid för Tjörns unga.

George Strömbom

Senast sagt i Centerpartiet:

henry

Henry Hermansson

Nr 1 på kommunlista
henry.hermansson@centerpartiet.se

george

George Strömbom

Nr 1 på kommunlista
georgestrombom@hotmail.com

emelie

Emelie Holgersson

Nr 2 på kommunlista
emelie.holgersson@centerpartiet.se

frank

Mats Kristensson

Nr 2 på kommunlista
mats.kristensson@centerpartiet.se