Centerpartiet i Töreboda

– för en närodlad politik

Närodlat i Töreboda

Vi är garanten för nya hyresrätter

toreboda grupp

Nylagad mat med närproducerade ingredienser

Vi i Centerpartiet är övertygade om att den bästa middagen tillreds från grunden av färska råvaror. Tack vare ett initiativ från oss lagas det sedan ett par år återigen mat lokalt vid Centralskolan, Krabbängsgården samt Älgarås och Moholms skolor. Framigenom vill vi nu att resterande skolor och äldrebonden i kommunen byggs om på samma sätt. Dessutom bör kommunen utnyttja möjligheterna i det nya EU-direktivet om upphandling för att ta makten från de stora livsmedelsdistributörerna och öka andelen högkvalitativa svenska livsmedel. Genom att också utföra upphandlingarna i mindre delar vill vi ge traktens lokala bönder och småproducenter chansen att leverera närproducerat kött och grönsaker direkt till Törebodas skolor och äldreboenden.

Trygg skolgång i upprustade lokaler

Det måste till stånd en översyn och förbättring av underhållet av kommunens gator och byggnader. Särskilt Centralskolan är i stort behov av att erhålla en modern och grönskande miljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling och stärker lärarna i deras undervisning. Centerpartiet har alltid sagt och säger fortfarande nej till nedläggning av våra småskolor till förmån för en enda stor F-9-skola. Att kunna behålla små, trygga skolor i både Älgarås, Fredsberg, Töreboda och Moholm anser vi som en klar styrka i en strävan mot Töreboda som attraktiv landsbygdkommun. Vidare vill vi att klasstorlekarna minskas i de tidiga årskurserna. Gemensamma kraftansträngningar ska också göras för att förbättra resultaten bland kommunens alla skolor.

Offensiv utveckling genom gott samarbetsklimat

Centerpartiet önskar breda lösningar och anser att det är förmågan till samarbete som avgör om en organisation ska lyckas långsiktigt. Vad gäller MTG lämnar vi dock liksom tidigare klart besked: Töreboda ska bestå som egen kommun. Töreboda ska vidare ha ett gott företagsklimat som uppmuntrar befintliga likväl som nya företag att trivas och växa. Vi vill att kommunikation i ärenden gentemot kommunen ska kunna samordnas genom en särskilt tilldelad kontaktperson och att ärendena handläggs utan onödigt dröjsmål. Tågavgångarna bör bli fler, särskilt norrut mot Karlstad, Örebro och Stockholm vilket skulle vidga området för jobb- och skolpendling. Bristen på lediga hyresrätter i Töreboda centrum vill vi i sin tur mildra genom att det kommunala bostadsbolaget ges tillåtelse till nybyggnation.

 

Läs mer om oss:

 

Kontakt:
Kretsordförande, Allan Jakobsson, 070-773 14 49, ekeskog@spray.se
Gruppledare, Karl-Johan Gustafson, 0506-104 86,  karljohan.g@telia.com

Centerpartiet har alltid sagt och säger fortfarande nej till nedläggning av våra småskolor till förmån för en enda stor F-9-skola. Att kunna behålla små, trygga skolor i både Älgarås, Fredsberg, Töreboda och Moholm anser vi som en klar styrka i en strävan mot Töreboda som attraktiv landsbygdkommun.

Centerpartiet i Töreboda

Senast sagt i Centerpartiet: