Centerpartiet i Tranemo

– för en närodlad politik

Närodlat i Tranemo

Vi är garanten för nya hyresrätter

tranemo grupp

Hållbar framtid
Vi vill att maten som serveras i kommunens kök skall vara lokalt odlad och producerad enligt svenska djurhållningsregler. Inom en generation vill vi ställa om samhället så att inget nettoutsläpp av växthusgaser sker.

Levande landsbygd
Människors möjligheter att bo, leva och verka i hela kommunen skall stärkas. För det krävs kollektivtrafik med god tillgänglighet, bredband, attraktiva bostäder, gott företagsklimat, god service och meningsfull fritid.

Trygghet och välfärd
Samhället skall vara öppet och tolerant samt formas så att alla kan vara med. Det innebär goda uppväxtmiljöer och tryggt åldrande, samt gemenskap där alla behövs oavsett ålder, kön, tro, etniskt ursprung eller sexuell läggning.

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Lennart Haglund, 0706-48 14 27
Vice ordförande, Rune Eriksson, 0705-90 74 40
 

 

Människors möjligheter att bo, leva och verka i hela kommunen skall stärkas. För det krävs kollektivtrafik med god tillgänglighet, bredband, attraktiva bostäder, gott företagsklimat, god service och meningsfull fritid.

Centerpartiet i Tranemo

Senast sagt i Centerpartiet: