Centerpartiet i Trollhättan

– för en närodlad politik

Närodlat i Trollhättan

Vi är garanten för nya hyresrätter

Bevara Trollhättans grönytor, bygg på höjden!

För ett levande centrum behövs fler bostäder centralt i Trollhättan. Bygg höga hus och fräscha upp grönytorna som finns. Ge Trollhättan en urban känsla.

Mat ska vara närodlad och lagas på plats!

Maten i Trollhättans skolor och omsorger ska vara närodlad och producerad med svenska regelkrav. Den ska också tillagas där den ska ätas. Behåll köket på Landbogården!

Utveckla livet på landet!

Bygg bra kommunikationer i hela kommunen. Cykelvägar till Sjuntorp, Åsaka och Öresjö. Tågstation i Upphärad ger ett attraktivt, naturnära boende, med 10 minuter till Trollhättan och 20 minuter till Göteborg!

Läs mer om oss:

Kontakt:
Kretsordförande Mikael Hall, 070-713 69 95, trollhattan@centerpartiet.se

 

 

För ett levande centrum behövs fler bostäder centralt i Trollhättan. Bygg höga hus och fräscha upp grönytorna som finns. Ge Trollhättan en urban känsla.

Centerpartiet i Trollhättan

Senast sagt i Centerpartiet: