Centerpartiet i Uddevalla

– för en närodlad politik

Närodlat i Uddevalla

Vi är garanten för nya hyresrätter

Närodlad politik för hela kommunen

Goda förutsättningar att bo och driva företag i hela kommunen. Bostadsbrist och boendesegregation ska byggas bort. Inbjudande och levande stadskärna med kultur, handel, boende och service. Utvecklingen skall ske i dialog med medborgare och brukare.  

Närodlad politik för alla

Äldre skall känna trygghet. Satsning på aktiviteter, delaktighet och valfrihet Unga skall ges likvärdiga möjligheter till god utbildning och barnperspektivet skall genomsyra alla beslut. Stimulera nyföretagande och entreprenörskap. Ungdomsjobb i kommunen och en satsning på socialt företagande Invandrarna är en tillgång. Ge möjligheter och ställ krav för god integration.  

Närodlad politik för miljöns skull

Satsa på gröna områden i staden med bland annat stadsodlingar. Goda förutsättningar för de gröna näringarna. Lokala livsmedel i kommunens kök. Förnybar energiförsörjning genom sol, vind, vatten och kraftvärme.  

Läs mer om oss:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Anna-Malin Björk Joelsson, anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.se
Gruppledare, Elving Andersson, elving.andersson@uddevalla.se
 
uddevalla grupp

Satsa på gröna områden i staden med bland annat stadsodlingar. Goda förutsättningar för de gröna näringarna.

Centerpartiet i Uddevalla

Senast sagt i Centerpartiet: