Centerpartiet i Vänersborg

– för en närodlad politik

Närodlat i Vänersborg

Vi är garanten för nya hyresrätter

vanersborg grupp

Centerpartiet, politik som tänker på dig!

 

Skolor i hela kommunen

Mindre grupper i förskolan. Barn ska ha möjlighet att gå i skola nära hemmet Tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. Musikundervisning i grundskolan.

Omsorg

Fler alternativa inriktningar på boende/avdelningar i hela kommunen, anpassade till modern standard, på önskad ort. Tillgänglighet skall vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet.

Doft av mat

Maten skall vara producerad enligt svensk lag med stor andel lokala råvaror. Måltiderna skall vara en högtidsstund på våra boenden, för de som får mat serverad via hemtjänsten samt i våra skolrestauranger.

 
Läs mer om oss:
 
Kontakt:
Kretsordförande, Ingvar Håkansson, 0705-80 18 59, 052130802@telia.com
Gruppledare, Bo Carlsson, 0700-03 98 49, bo.carlsson@vanersborg.se
 

Fler alternativa inriktningar på boende/avdelningar i hela kommunen, anpassade till modern standard, på önskad ort. Tillgänglighet skall vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet.

Centerpartiet i Vänersborg

Senast sagt i Centerpartiet: