Våra prioriterade valfrågor

Närodlad politik i Västra Götaland 2015-2018

Bättre bussar + bättre tåg = miljövinst!

Brukar du ta tåget eller bussen till jobbet eller skolan? En bra idé, tycker vi. När många använder kollektivtrafiken skapas goda miljöfördelar.

Nu händer det ju att det ibland blir trångt på bussen. Det beror oftast på att kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd. På vissa håll har man till och med tvingats lägga ner landsbygdslinjer. Orsaken är dålig finansiering.

Det här känns inte bra för oss i Centerpartiet; kollektivtrafiken ska inte vara en lågprisprodukt. För att uppmuntra fler att ställa bilen och resa kollektivt vill vi höja standarden på bussar och pendeltåg. Ju högre kvalitet på bussar och tåg, desto fler resenärer. Enkel matematik. Om bussarna och tågen dessutom kommer i tid och har ett enklare biljettsystem än idag så har vi kommit en bra bit på väg.

Många fler fördelar

Förutom de självklara miljöfördelarna minskar buss- och tågresenärer trängseln i städerna och fler kan hitta ett jobb utan att behöva flytta. Det innebär att landsbygden kan växa. Därför behövs fler bussar och pendeltåg! Framför allt behövs snabbussar mellan orter och till arbets­platser där många människor arbetspendlar.

Du måste kunna välja din vård!

Hälso- och sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet men kan bli ännu bättre. Dels genom att låta dig bestämma mer över din egen vård, men även genom att arbeta bort köer, dåligt bemötande och svårigheter att få kontakt med rätt person.  Det ska inte spela någon roll var i regionen du bor. Låt vården komma hem, om det är bäst. Vardaglig vård ska finnas nära, och ambulansen ska snabbt vara på plats.

Ökad valfrihet

Det är en självklarhet att du ska kunna välja din vård. Blivande mammor måste t ex kunna välja den mödravård som passar bäst och mödravårdscentralerna ska ha möjlighet att utforma sitt eget arbetssätt. Vi måste ock­så skapa en värdig vård för äldre sjuka, också detta genom ökad valfrihet.

Stärk patienten inom psykiatrin

Många människor har ångest, oro och andra psykiska besvär. Idag tar det för lång tid att få hjälp. Patienter inom psykiatrin måste få ett ökat stöd.

Vi vill stärka deras ställning, samt öka tillgängligheten till vården. Rätt behandling och bra bemötande samt bättre möjligheter att bestämma över sig själv.

Även om du har en psykisk sjukdom ska du kunna jobba och bidra utifrån dina förutsättningar. Vi vill att alla människor ska ha ett meningsfullt jobb att gå till.

Vården får resurser när jobben blir fler

När företag växer skapas fler jobb och skatteintäkterna som finansierar vård och omsorg ökar. Just nu har fler än någonsin jobb här i länet och aldrig förut har dessa skatteintäkter varit större. Det är ett resultat av Alliansregeringens arbetslinje!

Vi befinner oss i Europas mest konkurrenskraftiga region. Här finns gott om jobb och möjligheter till utbildning. Vi är Sverigebäst på logis­tik och tar hand om hälften av alla produkter som tillverkas i Sverige och ser till att de kommer till sjöss via Göteborgs Hamn.

Vi vill satsa på dig med egna idéer

Vi vill förbättra järnvägen, bygga ut E20 till fyrfältsväg och stärka rederinäringen. Vänersjöfarten är viktig för snabba transporter. Därför kan vi inte bygga fler låga broar över Göta Älv.

Många är verksamma inom hälsa, sjukvård och läkemedelsindustri. Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar som en grogrund för nya idéer som kan skapa ännu fler jobb när de tas tillvara. Vi måste även påbörja arbetet för en giftfri region för att skapa fler gröna jobb.

Västra Götalandsregionens arbete för tillväxt, utveckling, infrastruktur, bredband och kollektivtrafik lägger grunden för fler växande företag.

En Alliansledning med en jobbskaparlinje behövs i Västra Götaland!

Våra förslag

Kollektivtrafiken
Bättre bussar + Bättre tåg= Miljövinst
• höja standarden på bussar och tåg.

• Öka turtätheten på bussar och tåg, särskilt mellan orter med stor arbetspendling.

• Skapa fler och snabbare linjer på landsbygden.

• Bygga ut järnvägen Borås – Göteborg, samt Västra stambanan. Förbättra standarden på Bohusbanan, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan.

Centerpartiet Västra Götaland

Du måste kunna välja din vård
  • Öka valfriheten i vården!
  • Ge äldre EN vårdkontakt, och större möjlighet att bestämma själv.
  • Minska byråkratin och använd vårdens resurser effektivare. Bättre IT-system.
  • Stärka patienten inom psykiatrin.Centerpartiet Västra Götaland
Vården får resurser när jobben blir fler
Centerpartiet vill:

  • Släppa in fler entreprenörer i vården.
  • Satsa på kvinnors företagande, och gröna jobb.
  • Ha en mer miljöanpassad upphandling. Anställda och patienter ska slippa miljöskadliga varor.
  • Låta fler studenter och entreprenörer pröva idéer i spännande testarenor, t ex på Sahlgrenska, på Lindholmen, i Skövde, Borås och Trollhättan.
  • Locka fler besökare till Västsverige. Satsa på turismen!
  • Bygga ut bredband, kollektivtrafik, järnväg och vägar så att hela regionen kan växa samman.

Centerpartiet Västra Götaland

Konkreta förslag i regionfullmäktige

Att ladda ner: