Centerpartiet i Vara

– för en närodlad politik
vara gruppbild

Så här tänker vi:

Barnomsorg och skola

Vi i Centern vill att barnomsorg ska finnas på många ställen i kommunen så att behoven kan tillgodoses i närområdet. Tidiga insatser inom förskolan ger barnen rätt stöd vid rätt tidpunkt. Alla som slutar grundskolan ska ha godkända betyg. Alla som slutar årskurs 9 ska fortsatt ha möjlighet till sommarjobb.

Äldreomsorg

Vi i Centern vill att den som är över 90 år ska, om hon eller han önskar, erbjudas särskilt boende utan biståndsbedömning. Trygghetsboende behöver ordnas på flera platser i kommunen. Personal ska inte behöva ha delade turer. Alla som får sina måltider genom kommunens försorg, ska ha mat producerad av svenska råvaror med hög kvalitet. Likaså ska vi arbeta för att varje måltid blir en upplevelse.

Boende och energi

Vi i Centern vill att det byggs bostäder på fler orter utöver Vara. Närmast i tur är Vedum. Speciella satsningar ska göras på ungdoms- och seniorlägenheter. Ca 250 lägenheter behöver byggas fram till 2020. Nybyggda hus i kommunen ska förses med solceller för produktion av förnybar energi. Miljövänliga och förnybara bränslen för personbilar och lättare lastbilar ska prioriteras. Därför fortsätter vi arbetet med att få till stånd en eller flera biogasstationer i kommunen och laddstationer för elbilar.

Tillväxt och kollektivtrafik

Vi i Centern vet att bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter är en förutsättning för ökat företagande och fler innevånare. Därför ska pendlingsmöjligheterna ytterligare förbättras till och från kommunen. Framförallt måste de två järnvägarna, Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan få en väsentligt bättre standard. Den aktiva dialogen mellan företag i kommunen och kommunledningen om bl. a. arbetskraftsförsörjning och stöd till företagsutveckling, ska fortsätta.

Kontakt:

Ulf Genitz, Kretsordförande
ulfgenitz@gmail.com 070-810 85 11

Elof Jonsson, Gruppledare
elof.jonsson@vara.se 070-242 86 24

Vi i Centern vill att det byggs bostäder på fler orter utöver Vara. Närmast i tur är Vedum. Speciella satsningar ska göras på ungdoms- och seniorlägenheter. Ca 250 lägenheter behöver byggas fram till 2020.

Centerpartiet i Vara

Senast sagt i Centerpartiet: