Centerpartiet i Vårgårda

– för en närodlad politik

Närodlat i Vårgårda

Vi är garanten för nya hyresrätter

vargarda grupp

Vi ser hela Vårgårda

 

En hållbar politik för Vårgårda

I Vårgårda vill vi ha klimatsmarta skolor och elever.

I Vårgårda vill vi bygga ett trygghetsboende i centrum.

I Vårgårda vill vi se livskraftiga företag och fungerande service på landsbygden.

 
Läs mer om oss på:
 
 
Kontakt:
Kretsordförande, Stig-Olov Tingbratt, 0709-35 84 55, tingbratt@telia.com
Gruppledare, Agneta Lindberg. 0766-33 30 78, lindberg.agneta@gmail.com
 

 

I Vårgårda vill vi se livskraftiga företag och fungerande service på landsbygden.

Centerpartiet i Vårgårda

Senast sagt i Centerpartiet: